Mladi Balkana za Evropu: Otvoren poziv za stažiranje u regionu

//Mladi Balkana za Evropu: Otvoren poziv za stažiranje u regionu

Agencija za lokalnu demokratiju u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu “ objavljuje otvoreni poziv za prijave za

STAŽIRANJE u regionu.

Osnovne informacije:

Projekat Mladi Balkana za Evropu predstavlja inicijativu 14 organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana i Turske sa ciljem da se poveća aktivno učešće nevladinih i omladinskih organizacija u procesima EU integracija i pristupnim pregovaračkim procesima.

Cilj:

Program stažiranja će omogućiti mladima da steknu direktne iskustva u radu u organizacijama civilnog društva u regionu, ali i da doprinesu da se uspostave inovativne, youth friendly forme i sadržaji komunikacije kako bi se povećalo učešće mladih u građanskim inicijativama, kreiranju politika i strukturnom dijalogu.

Kriterijumi i uslovi odabira kandidata/kinja:

  • Državljani jedne od zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija ili Srbija;
  • Studenti ili sa diplomom završenih studija;
  • Do 30 godina starosti;
  • Prednost imaju kadidati sa razumijevanjem procesa pristupanja EU na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i sa interesovanjem za oblasti: vladavina prava, temeljna prava, zapošljavanje i socijalne politike, kreiranje i monitoring javnih politika;
  • Prednost imaju kandidati sa razumijevanjem omladinskih politika i omladinskog rada;
  • Sposobnost rada u multikulturalnim sredinama i zainteresovanost za regionalnu saradnju; Odlično poznavanje Engleskog jezika;
  • Odlično poznavnanje MS Office-a.

TRAJANJE STAŽIRANJA: 1 MJESEC (30 dana);

PERIODSTAŽIRANJA: DECEMBAR 2019 – APRIL 2020;

ROK ZA PRIJAVE:  10. DECEMBAR

Motivaciono pismo i CV na ENGLESKOM JEZIKU poslati na emilija@centaronline.org. 

 DETALJE O PROGRAMU NA LINKU: Call for Interns Regional Youth Compact for Europe

Više informacija o prijavi na sledećem linku

2019-12-04T13:45:12+00:00